website templates free download

Autorská práva

Webové stránky www.wmax.cz jsou chráněny podle autorského práva.

Všechna práva, zvláště pak práva rozmnožování, šíření, upravování či veřejného reprodukování textů a obrázků zůstávají vyhrazeny www.wmax.cz.

Jednání v rozporu s tímto, představuje přímé porušení autorských práv.